Regulament Campanie 20%

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei promoționale este  IEDERA HOME & DECO SRL., u sediul în Ilfov, Soseaua de Centura, DNCB Nr. 27, Comuna Clinceni 077060, inregistrata la Registrul comertului sub nr J40/1620/2020, Cod fiscal 42218435. Campania promoțională se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Orice persoană care participă la aceasta campanie promoțională este de acord cu prevederilor prezentului Regulament, orice nerespectare având ca efect neacordarea premiilor oferite de Organizator.

 

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promoționala „REDUCERI de -20%” este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Aceasta campanie promoțională se desfășoară pe platforma online www.iedera.ro, cat si prin comanda telefonica la numerele de telefon 0377 100 912 / 0768 195 367  (în fiecare zi, intre orele 10:00 - 17:00).

 

SECŢIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania promoțională se desfășoară începând cu data de 01.01.2022 până la data de 31.01.2022.

 

SECŢIUNEA 5. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ

Poate participa la prezenta campanie orice persoană peste 18 ani, indiferent de locul situării domiciliului, pentru orice achiziție prin platforma online www.iedera.ro (denumit în prezentul Regulament “Client”), cat si prin comanda telefonica la numerele 0377 100 912 / 0768 195 367 (în fiecare zi, intre orele 10:00 - 17:00). De asemenea, pentru participarea la campania promoțională, achiziția acestor produse trebuie sa aibă loc în perioada 01.01.2022-31.01.2022.

 

SECŢIUNEA 6. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI

Campania promoțională constă în acordarea unei reduceri de -20% în perioada 01.01.2022-31.01.2022, la toate produsele din site, reducerea fiind vizibilă online pe www.iedera.ro, pentru Clienți („Reducerea”). Reducerea nu se poate cumula cu alte oferte / campanii promoționale valabile pe platforma online www.iedera.ro.

 

1. Condiții de acordare:

Pentru a putea participa la campanie, Clientul trebuie să achiziționeze produsele ce fac obiectul campaniei, în perioada 01.01.2022-31.01.2022 prin platforma online www.iedera.ro.

2. Returnare produse:

Pentru achizițiile prin platforma online www.iedera.ro, politica de retur este disponibilă la acest link: https://www.iedera.ro/returnarea-produselor.htm

 

SECŢIUNEA 7. ACORDAREA REDUCERII

Acordarea Reducerii se realizează direct pe factură pentru achizițiile online. Bonul fiscal, respectiv factura vor conține direct prețul redus al produselor aflate în campanie.

 

SECTIUNEA 8. ALTERNATIVELE REDUCERII

Clienții care beneficiază de Reducere au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani, dar nu pot solicita modificarea parametrilor de acordare a Reducerii.

 

SECŢIUNEA 9. TAXE

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru premiile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, sunt în sarcina exclusivă a clientului.

Clienților care participă la această campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a campaniei (cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de curier în cazul solicitării scrise a regulamentului adresate Organizatorului la datele de contact precizate în Secțiunea I de mai sus, cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea vizualizării prezentului regulament sau solicitării acestuia de la Organizator, cheltuieli legate de deplasarea până la Depozitul Iedera.ro).

 

SECŢIUNEA 10. DIVERSE

În cazul oricărei fraude, neînțelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfășurarea acestei campanii promoționale IEDERA HOME & DECO SRL. își rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

 

SECŢIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prin participarea la prezenta campanie, Clienții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile acestui regulament. Regulamentul Oficial al campaniei promoționale poate fi solicitat în copie în mod gratuit la adresa de e-mail suport@iedera.ro, luni-vineri, orele 10.00-17.00, (exceptând sărbătorile legale) pe perioada campaniei promoționale sau poate fi vizualizat pe www.iedera.ro.

Pentru întrebări legate de campania promoțională, Clienții pot suna la numerele de telefon 0377 100 912 / 0768 195 367  (în fiecare zi, intre orele 10:00 - 17:00) sau pe adresa de e-mail suport@iedera.ro din data 01.01.2022 și până la data de 31.01.2022 unde vor primi toate informațiile legate de prezenta campanie promoțională.

 

 

SECTIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Prezenta campanie promoțională poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Dacă o situație de forță majora împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei promoționale, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 1083 Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice Clienților la campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

Eventualele litigii apărute între Organizator și Clienti la prezenta campanie promoționala se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente. Legea aplicabilă este legea română.

 

  Produsul a fost adaugat in cos